GÜNEŞ ERKEK ÖĞRENCİ YURDU 1 gunes@gunesogrenciyurtlari.com 0312 212 31 23 - 0535 484 57 25

GÜNEŞ olarak;

• Öğrencilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini göz önünde bulundurarak, sürekli gözden geçirilen kalite
hedeflerimiz doğrultusunda barınma hizmetimizi gerçekleştirmek ve geliştirmek,

• Doğru işe doğru insan atayan, çalışanlarıyla açık iletişimde olan ve her düzeyde eğitime önem veren
yönetim ilkesini benimsemek,

• Öğrencilerimize ve ailelerine saygılı ve güler yüzlü davranarak her konuda güven vermek,

• Kaliteli hizmeti yasa ve yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirmek,

• Çağdaş bilgi ve teknolojileri hizmet sunumunda kullanmak,

• Kaynakları optimum kullanmak,

• Oluşturulan standartların kalıcılığını ve sürekliliğini sağlamak,

• Hizmet kalitesinin devamlılığını sağlamak,

• Bu günkü stratejimiz, efor ve heyecanımız ile hedefimizin sürekli geliştirme olduğunu daima anımsamak, temel kalite politikalarımızdır.